Spring naar inhoud

Thuis of Ziekenhuis Bevallen

De één weet vanaf het moment dat ze zwanger is, dat het kindje in ziekenhuis geboren moet worden. De ander prefereert een thuisbevalling. Wat het verstandigst is, is vaak moeilijk te zeggen en natuurlijk ook helemaal van de situatie afhankelijk. Als de zwangerschap normaal verloopt, mag de moeder vaak zelf kiezen tussen een ziekenhuis- of een thuisbevalling. Sommige mensen vinden het prettiger om in hun eigen omgeving een kindje op de wereld te zetten. In Nederland ligt het percentage vrouwen dat thuis bevalt vrij hoog.

Thuis bevallen

Een belangrijke reden waarom er vaak voor thuis bevallen gekozen wordt, is de ontspannen sfeer. Vrouwen voelen zich meer op hun gemak en in hun eigen huis. Een verloskundige begeleidt de thuisbevalling. De kraamverzorgster zorgt ervoor dat na de bevalling alles wordt opgeruimd. Mochten er tijdens of na de bevalling problemen zijn, dan zal de verloskundige direct contact opnemen met een gynaecoloog of kinderarts. Zij zorgt ervoor dat de (aspirant) moeder zo snel mogelijk in een ziekenhuis terecht kan.

Ziekenhuis bevallen

Er zijn ook vrouwen die het liefst in het ziekenhuis bevallen. Als er gekozen wordt voor een ziekenhuisbevalling zonder medische redenen, dan wordt dit een poliklinische bevalling genoemd. Dit houdt in dat de bevalling thuis begint, maar op een bepaald moment naar het ziekenhuis wordt gebracht.

De verloskundige controleert hoe de ontsluiting zich vordert en zal op een gegeven moment contact met het ziekenhuis opnemen.
Let op: als er gekozen wordt voor een poliklinische bevalling dan wordt je altijd met weeën vervoerd. Daarnaast moet je zelf het vervoer naar het ziekenhuis regelen. Vaak brengt een poliklinische bevalling extra kosten met zich mee. Vraag dit na bij je zorgverzekeraar.